ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Το food-delivery.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλουςτους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Το food-delivery.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στην ιστοσελίδα.

Το food-delivery.gr και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν ευθύνονται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα δώρα, για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους ως δώρα, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε κάνει χρήση των δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω δώρα. Το food-delivery.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος, καθώς και για τυχόν μη αποστολή για οποιονδήποτε λόγο στην Διοργανώτρια Εταιρεία του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής εκ μέρους των νικητών ή μη λήψη του μηνύματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο από την Διοργανώτρια Εταιρεία.

Το food-delivery.gr δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, τους γονείς, κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το διαγωνισμό. Επιπλέον, το food-delivery.gr δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του διαδικτυακού τόπου. Η ευθύνη του food- delivery.gr περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη του κόστους των δώρων που θα δοθούν. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, το food-delivery.gr δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Το food-delivery.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του δικτυακού τόπου από ανηλίκους, για την επίβλεψη των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

Το food-delivery.gr σας ενημερώνει ότι η ίδια η εταιρεία ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργασθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό αλλά και των γονέων, κηδεμόνων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα που θα συλλέξουν από τους ίδιους με σκοπό την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των δώρων σε αυτούς.

Οι γονείς, κηδεμόνες ή ασκούντες τη γονική μέριμνα των συμμετεχόντων, δίνουν την συναίνεσή τους στο food-delivery.gr για την τήρηση αρχείου, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των ίδιων αλλά και των ανήλικων τέκνων τους για τον ως άνω σκοπό. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του. Όλοι οι νικητές δίνουν την συναίνεσή τους στο food-delivery.gr να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την ιδιότητά τους ως γονείς ή κηδεμόνες ή νόμιμα ασκούντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων, οι εργαζόμενοι στο food-delivery.gr και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, τα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση της ενέργειας αυτής, οι απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής στο food-delivery.gr, καθώς και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β΄ βαθμού.

Το food-delivery.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ενημέρωση των νικητών και την παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Η εκμέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του food-delivery.gr για τους παραπάνω λόγους.

Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς, το food-delivery.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το food-delivery.grΕάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Εγγραφείτε στο newsletter μας